آموزش word 2019 – قسمت 3

فهرست مطالب :

در این ویدئو به تشریح کامل تب home پرداختیم که شامل بخش های زیر میشه :
1.تنظیمات بیشتر مربوط به گروه فونت از تب home
2.تعیین فونت فارسی و انگلیسی در زمانی که توی متنمون بصورت ترکیبی از حروف فارسی و انگلیسی استفاده کرده ایم
3.تغییر فاصله بین حروف و تغییر ابعاد کلمه ها در ورد
4.ایجاد لیست های سفارشی و غیرسفارشی
5.ایجاد لیستهای چندسطحی و تغییر استایل آنها
6.تغییر فاصله بین خطوط و کشیدگی حروف در پاراگراف ها
7.ایجاد حاشیه برای پارگرافها و تغییر استایل حاشیه

 

باکس دانلود